Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet
De Staatssecretaris van Financiën,
In overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op artikel 25, eerste lid, onder b, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Warenwet (Stb. 1935, 793) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 4 maart 1994
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht