Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren sanering loden drinkwaterleidingen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 15.15 van de Wet milieubeheer;
Besluit:
1.
het besluit van 24 juni 1999/Nr. COR99176450 (Stcrt. 1999, 121) wordt ingetrokken;
2.
personen in dienst van Taxon WOZ consultants BV die daartoe zijn aangewezen te belasten met het toezicht op de naleving van de op grond van de Subsidieregeling sanering loden drinkwaterleidingen aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen;
3.
te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 26 november 1999
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht