Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet, en artikel 31, eerste lid, onder c, van de Vleeskeuringswet;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften zijn belast de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 2
De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 1998, nr. DWJZ-U-981444, Stcrt. 1999, 18, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2002.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht