Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet minimumeisen voor het houden van legkippen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet minimumeisen voor het houden van legkippen
De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 5 van de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen (Stb. 1984, 272);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:
a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 6 december 1984
De van Landbouw en Visserij ,
staatssecretaris
Voor deze,
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht