Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2008.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Onder intrekking van de beschikking van 9 februari 1990, nr. R 51641, aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bepaalde of bevolene de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:
Overwegende dat de beschikking van 9 februari 1990, nr. R 51641, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij ambtenaren van de Rijkswaterstaat werden belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1992, 628) bepaalde of bevolene, wijziging behoeft in verband met wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
Gelet op artikel 25 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren jo artikel 18.4 van de Wet Milieubeheer (Stb. 1992, 551);
Besluit:
I. De regionale directies:
a. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ;
b. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de behandeling van aanvragen om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ;
c. De bemanning van vaartuigen, luchtvaartuigen en kunstwerken;
d. De hoofden en medewerkers van dienstkringen en scheepvaartdiensten, belast met het feitelijk beheer van wateren.
II. De dienst RIZA:
De beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
a. de laboranten;
b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling heffing en handhaving;
De voornoemd,
Minister
namens deze,
De , I.D.-G
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht