Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Als toezichthouder aan te wijzen: de inspecteur-generaal van het onderwijs en de onder haar ressorterende inspectieambtenaren.
Overwegende dat in het kader van de experimenten open bestel subsidies worden verstrekt aan opleidingen in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die eerder niet bekostigd werden;
Overwegende dat het wenselijk is dat er toezicht wordt gehouden op de naleving van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel (Stcrt. 2006, 220) en meer in het bijzonder op de naleving van de van overeenkomstig van toepassing verklaarde bepalingen van bovengenoemde wet;
Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;
Besluit:
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht