Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister
De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),
Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1
Als toezichthouders op het gebruik van verstrekte gegevens uit het kentekenregister worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, Afdeling Klantenservice, die zijn belast met wetgeving en beleid.
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister’.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De
Directie van de RDW, Algemeen Directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht