Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 september 2003.
Deze aanwijzingsbeschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 oktober 2003
De van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Staatssecretaris
namens deze:
de
directeur Arbeidsveiligheid en -gezondheid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht