Let op. Deze wet is vervallen op 25 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 24 september 2008.

Aanwijzing van verenigingen die niet aan representativiteitseisen Pensioen- en Spaarfondsenwet hoeven te voldoen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing van verenigingen die niet aan representativiteitseisen Pensioen- en Spaarfondsenwet hoeven te voldoen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Als verenigingen op wie artikel 6a, eerste lid, vierde zin, en vierde lid , van de Pensioen- en spaarfondsenwet tot 1 januari 2001 niet van toepassing zijn aangewezen:
de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Centrale van Samenwerkende Pensioenbelangen Organisaties (C.S.P.O.), de Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO).
Gelet op artikel III, eerste lid, van de Wet van 25 mei 2000 tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden (Stb. 256),
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 28 juni 2000
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht