Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Gelet op de brief van 22 mei 2014 over informatie inzake aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2013/14, 32 620, nr 117);
Gelet op het Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 22 mei 2014, vastgesteld op 2 oktober 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 620, nr.136);
Na in de brief van 1 september 2014, schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven over de verplaatsing van de afrekening van de jaren 2012 en 2013 van het macrobeheersmodel bij instellingen voor medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2013/14, 29 248, nr. 271);
Gelet op het verslag van het schriftelijk overleg over het voornemen de zorgautoriteit een aanwijzing te geven over de verplaatsing van de afrekening van de jaren 2012 en 2013 van het macrobeheersmodel bij instellingen voor medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2014/15, 29 248, nr. 276);
Gezien het verslag van de procedurevergadering van 12 november 2014 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Besluit:
Artikel 1
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit;
c. Aanwijzing macrobeheersmodel: Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg ;
d. Aanwijzing verdaging macrobeheersmodel: Aanwijzing van 20 september 2013, Staatscourant 2013, nr. 26846);
e. mbi-omzetplafond: mbi-omzetplafond vastgesteld op basis van artikel 4, eerste lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel.
Artikel 2
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.
Artikel 3
In afwijking van artikel 5, vierde lid, en artikel 6, tweede lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel en in afwijking van de Aanwijzing verdaging beheersmodel :
a. handhaaft de zorgautoriteit het mbi-omzetplafond voor de jaren 2012 en 2013 niet dan nadat de minister haar uiterlijk voor 1 april 2015 schriftelijk heeft bericht dat het bedrag van dat plafond is overschreden;
b. stelt de zorgautoriteit voor de jaren 2012 en 2013 dat de grens voor iedere individuele instelling gelijk is aan de door die instelling gerealiseerde mbi-omzet in het desbetreffende kalenderjaar ambtshalve niet vast dan nadat de minister haar uiterlijk voor 1 april 2015 schriftelijk heeft bericht dat het mbi-omzetplafond voor het jaar 2012 respectievelijk 2013 niet is overschreden.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht