Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations

Uitgebreide informatie
Aanwijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 1, onder l, van het Besluit tankstations milieubeheer en artikel 1, onder n, van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer;
Besluit:
Artikel 1
De gewijzigde tekst van de Handleiding bodemsanering tankstations die als bijlage bij deze regeling behoort, treedt in de plaats van de in artikel 1, onder l, van het Besluit tankstations milieubeheer bedoelde tekst van die handleiding en van de in artikel 1, onder n, van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer bedoelde tekst van die handleiding.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage. De bijlage ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
’s Gravenhage, 4 juli 1995
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht