Verlening vergunning aan Amsterdam tot organiseren van een speelcasino Wet kansspelen
De staatssecretaris van Justitie, en de staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;
Gezien de voordracht van de Raad voor Casinospelen van 16 december 1983;
Gezien voorts het besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam van 22 januari 1986, nr. 23, betreffende de vestiging van een speelcasino in die gemeente:
Besluiten:
Artikel 1
De gemeente Amsterdam wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Organisatiebeschikking Casinospelen (Stcrt. 1975, 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.
Artikel 2
Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 7 april 1986
De van Justitie ,
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht