Aanwijzing 's-Gravenhage als vestigingsplaats voor een casino
De Staatssecretaris van Justitie, en de Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op Artikel 27p van de Wet op de kansspelen;
Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen van 10 februari 1976 (Stcrt. 1976, nr. 48);
Gezien voorts het besluit van de gemeenteraad van 's-Gravenhage van 4 oktober 1976,
Besluiten:
Artikel 1
's-Gravenhage wordt aangewezen als gemeente waarvoor bij de Organisatiebeschikking casinospelen (Stcrt. 1975, nr. 252) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde aanwijzing geldt uitsluitend voor zover het speelcasino in het Kurhaus aldaar wordt gevestigd.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 28 december 1978
De van Justitie ,
Staatssecretaris
De van Economische Zaken ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht