Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland

Uitgebreide informatie
Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 3, derde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164);
Besluiten:
Artikel 1
Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164) wordt aangewezen:
1. de Europese Octrooi-organisatie:
2. het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op Middellange Termijn:
3. het Europees Centrum voor Kernonderzoek;
4. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart;
5. het Europees Universitair Instituut;
6. de Verenigde Naties, inclusief de gespecialiseerde organisaties;
7. de Internationale Organisatie voor Atoomenergie;
8. het Europees Observatorium voor de Zuidelijke Sterrenhemel;
9. het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie;
10. de Intergouvernementele Commissie voor Migratie;
11. de Europese Gemeenschappen;
12. de Raad van Europa;
13. het Europees Ruimtevaart Agentschap;
14. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
15. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;
16. de West-Europese Unie;
17. de Benelux Economische Unie;
18. het Internationaal Hydrografisch Bureau;
19. de Europese Telecommunicatie Satelliet Organisatie;
20. de Europese Meteorologische Satelliet Organisatie;
21. de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel;
22. het Internationaal Monetair Fonds;
23. de Wereldbank;
24. de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank;
25. de Europese Investeringsbank;
26. de Aziatische Ontwikkelingsbank;
27. de Afrikaanse Ontwikkelingsbank;
28. de Caraïbische Ontwikkelingsbank;
29. de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1989.
's-Gravenhage, 6 juni 1989
De
staatssecretaris
De
staatssecretaris
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht