Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst

Uitgebreide informatie
Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 februari 1922, Stb. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet,
Besluit:
I. Als wetenschappelijke inrichting, welke ten dienste van de Veeartsenijkundige Dienst zal worden gebezigd, wordt aangewezen het rijkszuivelstation te Leiden.
II. Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer publikatie.
's-Gravenhage, 8 maart 1956
De van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ,
Minister
Voor deze,
De waarnemend
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht