Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, kenmerk 307704, houdende de aanwijzing van militairen van de Koninklijke marechaussee die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Aanwijzingsbesluit algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee BES)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelet op artikel 184, eerste lid, onderdeel d, van het Wetboek van Strafvordering BES;
Besluit:
Artikel 1
De officieren en de onderofficieren van de Koninklijke marechaussee zijn voor zover zij namens de Commandant Koninklijke marechaussee geschikt en bekwaam zijn geoordeeld, met de opsporing van strafbare feiten belast.
Artikel 2
Met de opsporing van strafbare feiten zijn eveneens belast de militairen van de Koninklijke marechaussee die zijn toegelaten tot de fase beroepspraktijkvorming van de opleiding algemeen opsporingsambtenaar Koninklijke marechaussee in de gevallen waarbij tijdens die fase van de opleiding door hen daadwerkelijk politietaken worden uitgeoefend.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee BES.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht