Let op. Deze wet is vervallen op 11 april 2018. U leest nu de tekst die gold op 10 april 2018.

Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie 2013

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2013, nr. 440572, houdende de aanwijzing van merk en type van wapens, munitie, draagmiddelen en uitrusting van de politie (Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie 2013)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op de artikelen 15, eerste en tweede lid, en 16, eerste lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder Besluit: het Besluit bewapening en uitrusting politie.
a. het semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
b. het semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P99Q NL, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
c. het semi-automatisch pistool, merk Glock, type 17, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.
2.
Het gebruik van het pistool in het eerste lid, onder c, is uitsluitend toegestaan door de ambtenaar van politie die behoort tot een aanhoudings- en ondersteuningseenheid.
3.
Als semi-automatisch schoudervuurwapen, bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd het semi-automatisch vuurwapen, merk Heckler & Koch, type MP5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
4.
Als automatisch schoudervuurwapen, bedoeld in artikel 1, onder d, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd:
a. het automatisch vuurwapen, merk Heckler & Koch, type MP5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
b. het automatisch vuurwapen, merk Heckler & Koch, type MP5K, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.
Artikel 3
Het pistool, het semi-automatisch vuurwapen en het automatisch vuurwapen bedoeld in artikel 1 worden geladen met:
a. munitie van het merk RUAG Ammotec GmbH, type Action, model NP, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter, of
b. munitie van het merk RUAG Ammotec GmbH, type Action, model Effect, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.
1.
Als granaatwerper, bedoeld in artikel 1, onder e, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd de traangasgranaatwerper, merk Heckler & Koch, type MZP1 - A1, kaliber 40mm.
2.
Als CS-traangasgranaten, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van het Besluit bewapening en uitrusting politie worden goedgekeurd de CS traangasgranaten van het merk:
a. Rheinmetall, type Traangasgranaat Openlucht, kaliber 40mm;
b. Rheinmetall, type Traangasgranaat Barricadebrekend, kaliber 40mm;
c. Rheinmetall, type Traangashandgranaat Groot 15 CS;
d. Rheinmetall, type Traangashandgranaat Klein 2.4 CS.
1.
Als repeteervuurwapen, bedoeld in artikel 1, onder f, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd het repeteervuurwapen, merk Mossberg, type 590 A1, kaliber 12;
2.
Het repeteervuurwapen, bedoeld in het eerste lid, wordt geladen met:
a. munitie van het merk Defence Technology, type 23 DS, kaliber 12, of
b. munitie van het merk ALS Technologies, type Triton 1212T.
a. de spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC), van het merk Sabre, type MK-3;
b. de spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC), van het merk Sabre, type MK-6, bedoeld om niet zichtbaar te worden gedragen.
Artikel 6a
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie voor het zichtbaar dragen van de pepperspray als bedoeld in artikel 6, onder a, wordt goedgekeurd het draagmiddel van het merk Peter Jones, type P 175-38-CNP.
1.
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie voor het zichtbaar dragen van het pistool merk Walther, type P5 wordt goedgekeurd de holster van het merk Safariland, type 6280-87-61-2 voor rechtshandigen en type 6280-87-62-2 voor linkshandigen.
2.
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie, voor het verdekt dragen van het pistool merk Walther, type P5, worden goedgekeurd voor gebruik door politieambtenaren die optreden in burgerkleding:
a. De holster van het merk 5.11 Tactical, ten behoeve van het pistool van het merk Walther, type P5, in combinatie met het modulair draagsysteem van het merk 5.11 Tactical;
b. De holster van het merk Blade Tech, type belt holster voor het pistool merk Walther, type P5;
c. De holster van het merk De Buffel, type Yaqui.
3.
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie voor het zichtbaar dragen van het pistool merk Walther, type P99Q NL wordt goedgekeurd de holster van het merk Radar, type P99Q-NL rechtshandig en type P99Q-NL linkshandig alsmede de bijbehorende modulaire accessoires.
4.
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie, voor het verdekt dragen van het pistool merk Walther, type P99Q NL, worden goedgekeurd, voor gebruik door politieambtenaren die optreden in burgerkleding, de holster van het merk Radar, type verdekt P99Q-NL rechtshandig en type verdekt P99Q-NL linkshandig alsmede de bijbehorende modulaire accessoires.
5.
Als draagmiddel, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit bewapening en uitrusting politie, voor het dragen van een extra patroonhouder voor het pistool merk Walther, type P99Q NL, wordt goedgekeurd de patroonhoudertas van het merk Vega.
1.
Als stroomstootwapen, bedoeld in artikel 13, onder g, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd:
a. het stroomstootwapen van het merk Taser, type X26;
b. het stroomstootwapen van het merk Taser, type X2.
2.
Het stroomstootwapen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt geladen met:
a. cartridges van het merk Taser, type 21’, of
b. cartridges van het merk Taser, type 25’ XP.
3.
Het stroomstootwapen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geladen met cartridges van het merk Taser, type 25’ smart cartridge.
Artikel 9
Als elektrische wapenstok bedoeld in de artikelen 8,onder,a en 13, eerste lid, onderdeel b van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd de elektrische wapenstok van het merk O-MEGA, type Military 50B.
Artikel 10
Als rookgranaat bedoeld in de artikelen 12, onderdeel b, en 13, onderdeel a van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd de Handgranaat Rook van het merk Rheinmetall, type DM 25.
Artikel 11
Als lawaaigranaat bedoeld in de artikelen 12, onderdeel b, en 13, onderdeel a van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd de lawaaigranaat van het merk:
a. Rheinmetall, type Lawaai Handgranaat, 1-Knal, 180 dB;
b. Rheinmetall, type Lawaai Handgranaat, 1-Knal wissellading, 140 dB.
Artikel 13
Als lange wapenstok bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 8 onderdeel b, en 11, onderdeel a, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt goedgekeurd de lange wapenstok van het merk HSV.
1.
Als trainingswapens bedoeld in artikel 19 van het Besluit bewapening en uitrusting politie worden goedgekeurd de trainingswapens van het merk:
a. Rheinmetall, type Oefen Traangashandgranaat Groot;
b. Rheinmetall, type Oefen Traangashandgranaat Klein;
c. Walther, instructiepistool, type P99Q NL;
d. Walther, oefenpistool, type P99Q NL;
e. Walther, opengewerkt pistool, type P99Q NL;
f. General Dynamics, pistool voor markeermunitie, type P99Q NL, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.
2.
Als trainingsmunitie bedoeld in artikel 19 van het Besluit bewapening en uitrusting politie worden goedgekeurd de trainingsmunitie van het merk:
a. Rheinmetall, type Oefen Traangasgranaat Openlucht, kaliber 40 millimeter;
b. Rheinmetall, type Oefen Traangasgranaat Barricadebrekend, kaliber 40 millimeter;
c. Simunition, type FX markeer, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
d. Simunition, type FX niet markerend, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
e. Simunition, type knalpatroon, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;
f. UTM, markeermunitie, type MMR (Man Marker Round), kaliber 9 millimeter;
g. UTM, knalpatroon, type BBR (Battlefield Blank Round), kaliber 9 millimeter.
Artikel 15
Het Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie wordt ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit bewapening en uitrusting politie 2013.
Artikel 17
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De 1
Hazeleger Synterials Verenigde bedrijven B.V.
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht