Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;
Gelet op artikel 3 van het Besluit slotallocatie;
Besluit:
Artikel 1
Voor het burgermedegebruik op het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt als coördinator aangewezen:
Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer.
Artikel 2
De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verzochte informatie.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht