Aanwijzingsbesluit memorandum 60
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op Bijlage 1, onderdeel A, zesde lid, van het Vuurwerkbesluit;
Besluit:
Artikel 1
De op 12 maart 2004 door de Raad van Advies Brandbeveiliging van de Stichting Nationaal Centrum voor Preventie te Houten vastgestelde versie van het memorandum 60 wordt toegepast ter voldoening aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit .
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 mei 2004
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht