Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2013.

Aanwijzingsbesluit posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 juni 2013, nr. DJZ/BR/0455-2013 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Paspoortwet;
Besluit:
1.
De hoofden van de in bijlage A genoemde consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van:
a. nationale paspoorten;
b. reisdocumenten voor vluchtelingen;
c. reisdocumenten voor vreemdelingen;
d. faciliteitenpaspoorten; en
e. tweede paspoorten.
2.
De hoofden van de in bijlage B genoemde consulaire posten zijn bovendien bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van Nederlandse identiteitskaarten.
3.
De hoofden van alle consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van laissez-passers en noodpaspoorten.
Artikel 2
Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 maart 2013 , nr. DJZ/BR/0254-2013 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.
Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De Directeur-generaal Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht