Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Aanwijzingsbesluit representatieve organisatie organen gezondheidszorg

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. MC/MO-2536524, houdende aanwijzing van een representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg
De Minister van Volksgwzondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen de verzoeken d.d. 9 juni 2003, van de Landelijke Vereniging van Entadministraties, gevestigd te Bunnik en d.d. 23 december 2003, van Arcares, gevestigd te Utrecht:
Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1
Als representatieve organisatie van organen voor gezondheidszorg voor de categorie:
a. entadministraties als bedoeld in artikelen 17 en 18 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ: de Landelijke Vereniging van Entadministraties te Bunnik;
b. instellingen die zorg leveren als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 of 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ: Arcares te Utrecht.
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht