Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 april 2013, nr. 353422, tot aanwijzing van stichting Halt als Halt-bureau en tot intrekking van het Mandaatbesluit stichting Halt Nederland (Aanwijzingsbesluit stichting Halt)
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 48g van de Wet Justitie-subsidies, artikel 3 van de Regeling Halt 2013 en artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Als Halt-bureau in de zin van artikel 48g van de Wet Justitie-subsidies wordt aangewezen Stichting Halt.
Artikel 2
Ingetrokken worden:
a. het Mandaatbesluit stichting Halt Nederland (Stcrt. 2003, nr. 38);
b. de Aanwijzing Halt-bureaus in de zin van artikel 2 van de Aanwijzingsregeling Halt-bureaus (Stcrt. 2008, nr. 139);
c. de Regeling Halt (Stcrt. 2002, nr. 249).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit stichting Halt.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht