Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet buitenlandse schepen;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet buitenlandse schepen bepaalde worden aangewezen de ambtenaren die op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Wet havenstaatcontroleartikel 2 van de Regeling havenstaatcontrole zijn aangewezen, alsmede de ambtenaren, die ingevolge artikel 5 van de Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen zijn aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht