Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2016.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op het accountantsberoep

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Financiën van 25 november 2013, FM 2013 /1990 M, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep (Aanwijzing toezichthouders Wet op het accountantsberoep)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 55 van de van de Wet op het accountantsberoep;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep worden belast de met toezicht belaste medewerkers van de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht