Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Artikel 2 Aanwijzingsbesluiten Oost-Westbaan luchtvaartterrein Maastricht zonder nachtvluchten

Uitgebreide informatie
1.
De hierna volgende artikelen houden alleen verband met de op bijlage A, kaart D1 (Ke-contour Combi scenario variant 50/50), danwel de op bijlage A, kaart D2 (Combi-scenario variant BM), weergegeven geluidszone.
2.
Ten aanzien van gronden die volgens de plankaart op basis van in het eerste lid genoemde kaarten een geluidsbelasting ondervinden van:
a. meer dan 65 Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen, die woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen toelaten;
b. meer dan 55, doch niet meer dan 65 Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen die woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen toelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 5, tweede lid respectievelijk artikel 7, eerste lid van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen;
c. meer dan 45, doch niet meer dan 55 Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen, die woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen toelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een waarde heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 4, tweede lid of artikel 7, eerste lid, van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, eerste lid van dat besluit;
d. meer dan 35, doch niet meer dan 45 Kosteneenheden, mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen die woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of woonwagenstandplaatsen toelaten, behoudens in die gevallen waarin de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een waarde heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 3, tweede of derde lid, artikel 4, tweede lid, artikel 6, tweede lid, of artikel 7, eerste lid van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen, onverminderd het bepaalde in artikel 4, eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 8, tweede lid van dat besluit.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht