Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Artikel 3 Aanwijzingsbesluiten Oost-Westbaan luchtvaartterrein Maastricht zonder nachtvluchten

Uitgebreide informatie
1.
Bestemmingsregelingen die woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen toelaten, kunnen worden gehandhaafd, indien de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten aanzien van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen gelegen op gronden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, een hogere waarde dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 5, tweede lid of artikel 7, eerste lid, van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen.
2.
Bestaande bestemmingsregelingen, die woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen toelaten, worden zodanig herzien dat deze niet meer zijn toegelaten en waar mogelijk worden zodanige andere bestemmingsregelingen opgenomen dat de bestaande gebouwen geheel of grotendeels kunnen worden gehandhaafd, indien de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten aanzien van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen gelegen op gronden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, geen hogere waarde voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting heeft vastgesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht