Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Artikel 4 Aanwijzingsbesluiten Oost-Westbaan luchtvaartterrein Maastricht zonder nachtvluchten

Uitgebreide informatie
1.
Beëindiging van het gebruik of de bewoning van gebouwen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a en b kan niet worden gevergd van degene, die op het tijdstip van het van kracht worden van de beschikking, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Luchtvaartwet , gebruiker of bewoner was.
2.
Voor woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen die wegvallen of zijn weggevallen door calamiteit, amovering – anders dan ter uitvoering van de bestemmingsregelingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 – of verval, kan met inachtneming van de artikelen 8a en 8b van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen vervangende nieuwbouw in de plaats worden gesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht