Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Artikel 6 Aanwijzingsbesluiten Oost-Westbaan luchtvaartterrein Maastricht zonder nachtvluchten

Uitgebreide informatie
1.
Indien om uitvoering te kunnen geven aan het bepaalde in artikel 3, tweede lid, woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen door de gemeente op een andere wijze dan door onteigening worden verworven dient de Minister van Verkeer en Waterstaat vooraf in te stemmen met de benoeming van een taxateur of, indien hij dat wenselijk oordeelt, een voor hem optredende taxateur te benoemen, die zonodig samen met de door of vanwege de eigenaar aan te wijzen taxateur een derde taxateur benoemt. De met de verwerving gemoeide kosten worden aan de gemeente vergoed tot het bedrag waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat vooraf heeft ingestemd.
2.
In het geval dat verwerving van gronden door middel van onteigening plaatsvindt, worden de daarmee voor de gemeente gemoeide kosten, waaronder begrepen de kosten verbonden aan het toekennen van een onteigeningsvergoeding en de procedurele kosten, door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de gemeente volledig vergoed op een wijze die nader zal worden bekend gemaakt.
3.
Indien na verwerving van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen amovering daarvan plaatsvindt teneinde de in artikel 3, tweede lid, bedoelde bestemming te realiseren worden de met amovering gemoeide kosten door de Minister van Verkeer en Waterstaat op een nader vast te stellen wijze vergoed.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht