Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2017.

lid 1 Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht

Uitgebreide informatie
artikel 4, tweede lid, Wet militair tuchtrecht van Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht">
Artikel 1. Aanwijzing ex. artikel 4, tweede lid, Wet militair tuchtrecht
1.
Als andere militairen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, Wet militair tuchtrecht worden als beklagmeerdere bij de Bestuursstaf aangewezen:
a. bij de Defensiestaf:
de Commandant der Strijdkrachten;
de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten;
de Sous Chef Internationale Militaire Samenwerking voor het personeel ressorterende onder de militaire attachés;
de Directeur Directie Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen;
de Directeur Directie Aansturen Operationele Gereedstelling;
de Directeur Directie Operaties;
b. bij de Defensie Materieel Organisatie de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten;
c. bij de Hoofddirectie Personeel de plaatsvervangend Hoofddirecteur Personeel;
d. bij de Hoofddirectie Financiën en Control de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten;
e. voor het militaire personeel van de Bestuursstaf waarvoor geen andere beklagmeerdere is aangewezen de Commandant der Strijdkrachten.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing ex. artikel 4, tweede lid, Wet militair tuchtrecht
Artikel 2. Aanwijzing ex. artikel 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht