Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2017. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2017.

lid 11 b Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht

Uitgebreide informatie
artikel 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht van Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht">
Artikel 2. Aanwijzing ex. artikel 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht
11.
In geval van uitzendingen worden als bevelvoerende militairen, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht als tot opleggen van straffen bevoegden aangewezen:
b. de Senior National Representative of de Commandant CONTCO, voor het rechtstreeks onder hem ressorterende personeel en voor het overige personeel waarvoor ter plaatse geen tot straffen bevoegde meerdere aanwezig is, met uitzondering van het personeel van de Koninklijke Marechaussee belast met de uitvoering van de politietaak ten behoeve van het uitgezonden Nederlandse militaire personeel en met uitzondering van het personeel van de MIVD belast met de uitvoering van de nationale inlichtingentaak;
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing ex. artikel 4, tweede lid, Wet militair tuchtrecht
Artikel 2. Aanwijzing ex. artikel 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht