Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Gelet op artikel 77b, derde lid, onderdeel b, laatste volzin van de Luchtvaartwet,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaar die de bevoegdheid heeft tot het geheel of gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van de geluidsheffing burgerluchtvaart wordt aangewezen:
De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht