Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2013.

Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee

Uitgebreide informatie
Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten,
Besluit:
Artikel 1
Voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:
a. de Directeur Operatiën,
b. het Hoofd van de afdeling Operatiën,
c. het personeel van de bijzondere dienst/veiligheid, en
d. het personeel van het observatieteam van de Brigade speciale beveiligingsopdrachten.
Artikel 2
De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke Marechaussee van 26 juli 1994 (Stcrt. 144) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 november 2001
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht