Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Prijzenwet

Uitgebreide informatie
Opsporing overtredingen Prijzenwet Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
in overleg met de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Financiën:
Gezien het schrijven van de Minister van Economische Zaken van 17 april 1969, Dir.-Gen. IH/DPM, nr. 269/4728;
Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 11 van de Prijzenwet en de artikelen 1, onder 3°, en artikel 17, lid 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3 , 6 en 11 van de Prijzenwet:
a. de ambtenaren van de Loontechnische Dienst;
b. de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;
c. de ambtenaren van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;
2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 22 april 1969
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht