Let op. Deze wet is vervallen op 17 november 2004. U leest nu de tekst die gold op 16 november 2004.

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet aansprakelijkheid olietankschepen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren scheepvaartinspectie als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen
De Minister van Justitie.
in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat:
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. de ambtenaren van de scheepvaartinspectie aan te wijzen als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet aansprakelijkheid olietankschepen , voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 24 december 1975
De Minister voornoemd,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht