Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet uitvoering aanbevelingen EGKS-Verdrag

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
1. aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag , voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten: de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 23 juni 1983
De Minister voornoemd,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht