Aanwijzingsregeling Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als Schadevergoedingsorgaan
De Minister van Justitie en de Minister van Financiƫn,
De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, statutair gevestigd te Rijswijk, met ingang van 15 juli 2003 aan te wijzen als Schadevergoedingsorgaan dat tot taak heeft in de gevallen, genoemd in artikel 27o, eerste lid van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, schade te vergoeden aan benadeelden. De vergoeding van deze schade wordt bekostigd uit de ingevolge artikel 24 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer betaalde bedragen.
Gelet op de artikelen 27k, eerste lid, en 27n van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
Besluiten:
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 2003.
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht