Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Artikel iii Administratief Akkoord SNV-programma Bolivia, La Paz, 26-11-1992

Uitgebreide informatie
De Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, zijnde de bevoegde Nederlandse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Nederlandse Partij,
en
de Boliviaanse Minister van Buitenlandse Betrekkingen, zijnde de bevoegde Boliviaanse autoriteit voor de uitvoering van dit administratief akkoord, hierna te noemen de Boliviaanse Partij,
Gelet op de bepalingen van artikel I van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bolivia inzake technische samenwerking, ondertekend te La Paz op 6 september 1989, hierna te noemen de Overeenkomst;
zijn het volgende overeengekomen:
1.
De Uitvoerende Autoriteiten zullen voor de uitvoering van het Programma specifieke akkoorden opstellen. Per activiteit zal een werkplan worden opgesteld, waarin zal worden opgenomen:
- de bijdrage van elke Partij;
- het aantal door de Nederlandse en Boliviaanse Partij in te zetten deskundigen, alsmede hun taakomschrijving;
- een tijdschema;
- een omschrijving van in te zetten materialen en uitrusting;
- het toezicht op en de evaluatie van de werkzaamheden.
2.
Het werkplan zal integraal deel uitmaken van dit administratief akkoord.
3.
Het werkplan kan schriftelijk worden gewijzigd in gemeenschappelijk overleg tussen de Uitvoerende Autoriteiten.
Inhoudsopgave
Administratief Akkoord
Artikel I. Het Programma
Artikel II. De Uitvoerende Autoriteiten
Artikel III. Uitvoering van het Programma
Artikel IV. Status van het Nederlandse personeel
Artikel V. Status van de Nederlandse apparatuur en materialen
Artikel VI. Rapportage
Artikel VII. Toezicht
Artikel VIII. Beslechting van geschillen
Artikel IX. Inwerkingtreding en duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht