Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.

Afleverings- en toepassingsverbod van een bepaalde HIV-test

Uitgebreide informatie
Afleverings- en toepassingsverbod van een bepaalde HIV-test
De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7, eerste lid, juncto artikel 5, van de Wet op de medische hulpmiddelen;
Besluit:
Artikel 1
Het is verboden een in vitro diagnosticum, in de handel gebracht onder de naam ’Abbott IMx HIV-1/HIV-2 3rd Generation Plus test’, af te leveren of toe te passen.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht