Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Afleveringsverbod fenacetine bevattende geneesmiddelen

Uitgebreide informatie
Afleveringsverbod fenacetine bevattende geneesmiddelen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder c, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408);
Overwegende dat langdurig of veelvuldig gebruik van fenacetine ernstige nierbeschadiging, kanker van de urinewegen en bloedafwijkingen kan teweeg brengen bij de mens en deze substantie vervangbaar is door andere niet-narcotische analgetica;
Besluit:
Artikel 1
Het is tot uitoefening der artsenijbereidkunst bevoegde personen, rechtspersonen daaronder begrepen, verboden fenacetine bevattende geneesmiddelen af te leveren.
Artikel 2
Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.
Leidschendam, 28 februari 1983
De voornoemd,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht