artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet van Afwijkingsregeling tot afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, Werkloosheidswet, in verband met de zeebeving in Azië">
Artikel 1. Afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet
1.
In afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet heeft de werknemer die in de door de zeebeving van 26 december 2004 getroffen gebieden in Azië of Afrika verblijf houdt in verband met het verrichten van wederopbouwwerkzaamheden, gedurende ten hoogste een periode van drie maanden recht op uitkering.
2.
De periode van drie maanden, bedoeld in het eerste lid, vangt aan op het tijdstip dat de werknemer, anders dan wegens vakantie, verblijf houdt in de in het eerste lid bedoelde gebieden in Azië of Afrika en eindigt op het moment dat de werknemer niet langer wederopbouwwerkzaamheden verricht.
3.
Onder verblijf houden in gebieden in Azië of Afrika als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt mede verstaan verblijf houden in het buitenland, anders dan in die gebieden, in verband met de reis naar en van die gebieden in Azië of Afrika.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet
Artikel 2. Voorwaarden
Artikel 3. Vrijstelling van de sollicitatieplicht
Artikel 4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht