Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Algemene contributieverordening

Uitgebreide informatie
1.
De Orde kent voor wat de contributie betreft de volgende groepen van leden:
A. leden, die optreden als openbaar accountant;
B. leden, die optreden als accountant, voorzover niet vallende onder A;
C. overige leden, voorzover niet vallende onder D;
D. leden, die niet of niet meer actief bij het arbeidsproces betrokken zijn.
2.
Het bedrag van de voor elke groep van leden als bedoeld in het eerste lid geldende contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur bij verordening vastgesteld.
Inhoudsopgave
- I. Contributiegroepen
+ II. Bijzondere regelingen
+ III. Inning
+ IV. Instellen van beroep
+ V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht