1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. aanmelding: aanmelding als bedoeld in artikel 2a;
b. nabestaande: de man of vrouw met wie de overleden politieke ambtsdrager, gewezen politieke ambtsdrager of gepensioneerde politieke ambtsdrager op de dag van overlijden gehuwd was, dan wel de man of vrouw ten aanzien van wie door de overledene aanmelding had plaatsgevonden.
2.
Onder politieke ambtsdrager wordt verstaan voor de toepassing van
a. de tweede afdeling van deze wet: minister;
b. de derde afdeling van deze wet: lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
c. de vierde afdeling van deze wet: minister of lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
d. de vijfde afdeling van deze wet: commissaris van de Koning, lid van gedeputeerde staten, burgemeester, wethouder, lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente in de zin van hoofdstuk V, paragraaf 2, van de Gemeentewet , zoals deze paragraaf luidde op de dag voorafgaand aan de datum van de verkiezing van de gemeenteraden in 2014, voorzitter of lid van het dagelijks bestuur van een waterschap of de Rijksvertegenwoordiger.
3.
Waar in deze wet betekenis toekomt aan het gegeven dat een belanghebbende gehuwd is, gehuwd is geweest of een huwelijk aangaat, wordt mede begrepen onder gehuwd: als partner geregistreerd, respectievelijk onder huwelijk: geregistreerd partnerschap.
Inhoudsopgave
- Eerste afdeling. Algemeen gedeelte
+ Tweede afdeling. Ministers en staatssecretarissen
+ Derde afdeling. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
+ Vierde afdeling. Gemeenschappelijke bepalingen ten aanzien van de pensioenen bedoeld in de tweede en derde afdeling
+ Vijfde afdeling. Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en bestuurders van waterschappen
+ Zesde afdeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht