Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Intrekking diverse besluiten

Uitgebreide informatie
Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Intrekking diverse besluiten
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In het kader van het actueel houden van het fiscale beleid worden in dit besluit diverse beleidsbesluiten ingetrokken in verband met het feit dat deze hun belang hebben verloren ofwel het karakter hebben van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal.
1. In te trekken beleidsbesluiten
De volgende besluiten worden ingetrokken.
2. Toelichting
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de Belastingdienst kenbaar maakt voor welke vorm van communicatie de elektronische weg is geopend. De Belastingdienst zal dit voortaan via mededelingen in de Staatscourant en/of via de internetsite www.belastingdienst.nl meedelen.
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 mei 2013
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. In te trekken beleidsbesluiten
2. Toelichting
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht