Let op. Deze wet is vervallen op 14 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 13 december 2011.

Artikel vaststelling Algemene wet inzake rijksbelastingen, vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en andere formulieren (2005-2006)

Uitgebreide informatie
Vaststelling
De modellen worden met ingang van 1 januari 2001 niet meer vastgesteld bij ministeriële regeling. In het besluit van 27 december 2000 is aangegeven dat de in gebruik zijnde modellen ook na 31 december 2000 worden gehanteerd. In vervolg daarop is bij besluit van 9 januari 2002, 4 maart 2003 en 5 november 2004 opnieuw een aantal modellen vastgesteld. Dit besluit is het zesde in deze reeks en vindt toepassing vanaf 1 januari 2006 respectievelijk 1 januari 2005 voor zover het modellen betreft die in de loop van het jaar 2005 in gebruik zijn genomen. Ook voor de in dit besluit genoemde modellen geldt dat zij een aanvulling vormen dan wel dat zij eerder vastgestelde modellen vervangen.
Inhoudsopgave
Inleiding
Vaststelling
Toepassing
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht