Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2009, nr. Directie GOB/DIV/2009/5301, houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 107 tot en met 126, 177, 183 tot en met 185, 213, 434, 543, 552, 572, 645, 647, 650, 651, 657, 661, 671, 672, 701, 702, 705, 708, 712, 723, 727 tot en met 731, 755 tot en met 758, 761, 762, 767, 769, 771, 776, 821, 827, 834, 860, 862, 875, 876, 878, 880, 885, 886, 894 tot en met 898, 1001, 1018, 1032, 1052, 1059, 1060, 1089, 1127 tot en met 1138, 1227, 1241, 1302, 1314, 1324, 1327, 1330, 1331, 1339, 1341, 1349, 1350, 1365, 1370, 1371, 1410, 1532, 1535 tot en met 1541, 1562, 1564, 1581, 1589 tot en met 1593, 1614, 1770, 1771, 1785 tot en met 1788, 1799 tot en met 1834, 1911 tot en met 1915, 1980 tot en met 1982, 2009, 2010, 2012, 2013, 2019, 2020, 2025, 2061, 2068 tot en met 2074, 2135 tot en met 2280, 2356, 2360 tot en met 2362, 2366, 2367, 2392, 2393, 2471, 2494, 2562 en 2564 uit het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1945–1994 (Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 107 tot en met 126, 177, 183 tot en met 185, 213, 434, 543, 552, 572, 645, 647, 650, 651, 657, 661, 671, 672, 701, 702, 705, 708, 712, 723, 727 tot en met 731, 755 tot en met 758, 761, 762, 767, 769, 771, 776, 821, 827, 834, 860, 862, 875, 876, 878, 880, 885, 886, 894 tot en met 898, 1001, 1018, 1032, 1052, 1059, 1060, 1089, 1127 tot en met 1138, 1227, 1241, 1302, 1314, 1324, 1327, 1330, 1331, 1339, 1341, 1349, 1350, 1365, 1370, 1371, 1410, 1532, 1535 tot en met 1541, 1562, 1564, 1581, 1589 tot en met 1593, 1614, 1770, 1771, 1785 tot en met 1788, 1799 tot en met 1834, 1911 tot en met 1915, 1980 tot en met 1982, 2009, 2010, 2012, 2013, 2019, 2020, 2025, 2061, 2068 tot en met 2074, 2135 tot en met 2280, 2356, 2360 tot en met 2362, 2366, 2367, 2392, 2393, 2471, 2494, 2562 en 2564 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
3.
De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:
inventarisnummer 107 op 1 januari 2057
inventarisnummer 108 op 1 januari 2046
inventarisnummer 109 op 1 januari 2048
inventarisnummer 110 op 1 januari 2047
inventarisnummer 111 op 1 januari 2047
inventarisnummer 112 op 1 januari 2058
inventarisnummer 113 op 1 januari 2046
inventarisnummer 114 op 1 januari 2056
inventarisnummer 115 op 1 januari 2057
inventarisnummer 116 op 1 januari 2041
inventarisnummer 117 op 1 januari 2058
inventarisnummer 118 op 1 januari 2048
inventarisnummer 119 op 1 januari 2034
inventarisnummer 120 op 1 januari 2044
inventarisnummer 121 op 1 januari 2053
inventarisnummer 122 op 1 januari 2039
inventarisnummer 123 op 1 januari 2048
inventarisnummer 124 op 1 januari 2049
inventarisnummer 125 op 1 januari 2053
inventarisnummer 126 op 1 januari 2053
inventarisnummer 177 op 1 januari 2061
inventarisnummer 183 op 1 januari 2030
inventarisnummer 184 op 1 januari 2051
inventarisnummer 185 op 1 januari 2051
inventarisnummer 213 op 1 januari 2060
inventarisnummer 434 op 1 januari 2039
inventarisnummer 543 op 1 januari 2048
inventarisnummer 552 op 1 januari 2058
inventarisnummer 572 op 1 januari 2040
inventarisnummer 645 op 1 januari 2058
inventarisnummer 647 op 1 januari 2029
inventarisnummer 650 op 1 januari 2030
inventarisnummer 651 op 1 januari 2029
inventarisnummer 657 op 1 januari 2060
inventarisnummer 661 op 1 januari 2054
inventarisnummer 671 op 1 januari 2064
inventarisnummer 672 op 1 januari 2038
inventarisnummer 701 op 1 januari 2045
inventarisnummer 702 op 1 januari 2037
inventarisnummer 705 op 1 januari 2049
inventarisnummer 708 op 1 januari 2030
inventarisnummer 712 op 1 januari 2058
inventarisnummer 723 op 1 januari 2046
inventarisnummer 727 op 1 januari 2043
inventarisnummer 728 op 1 januari 2047
inventarisnummer 729 op 1 januari 2047
inventarisnummer 730 op 1 januari 2047
inventarisnummer 731 op 1 januari 2041
inventarisnummer 755 op 1 januari 2057
inventarisnummer 756 op 1 januari 2063
inventarisnummer 757 op 1 januari 2063
inventarisnummer 758 op 1 januari 2048
inventarisnummer 761 op 1 januari 2047
inventarisnummer 762 op 1 januari 2058
inventarisnummer 767 op 1 januari 2057
inventarisnummer 769 op 1 januari 2052
inventarisnummer 771 op 1 januari 2060
inventarisnummer 776 op 1 januari 2030
inventarisnummer 821 op 1 januari 2032
inventarisnummer 827 op 1 januari 2047
inventarisnummer 834 op 1 januari 2053
inventarisnummer 860 op 1 januari 2039
inventarisnummer 862 op 1 januari 2049
inventarisnummer 875 op 1 januari 2055
inventarisnummer 876 op 1 januari 2060
inventarisnummer 878 op 1 januari 2059
inventarisnummer 880 op 1 januari 2063
inventarisnummer 885 op 1 januari 2061
inventarisnummer 886 op 1 januari 2059
inventarisnummer 894 op 1 januari 2040
inventarisnummer 895 op 1 januari 2045
inventarisnummer 896 op 1 januari 2057
inventarisnummer 897 op 1 januari 2060
inventarisnummer 898 op 1 januari 2062
inventarisnummer 1001 op 1 januari 2058
inventarisnummer 1018 op 1 januari 2063
inventarisnummer 1032 op 1 januari 2062
inventarisnummer 1052 op 1 januari 2064
inventarisnummer 1059 op 1 januari 2041
inventarisnummer 1060 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1089 op 1 januari 2030
inventarisnummer 1127 op 1 januari 2051
inventarisnummer 1128 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1129 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1130 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1131 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1132 op 1 januari 2054
inventarisnummer 1133 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1134 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1135 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1136 op 1 januari 2046
inventarisnummer 1137 op 1 januari 2051
inventarisnummer 1138 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1227 op 1 januari 2031
inventarisnummer 1241 op 1 januari 2038
inventarisnummer 1302 op 1 januari 2033
inventarisnummer 1314 op 1 januari 2053
inventarisnummer 1324 op 1 januari 2035
inventarisnummer 1327 op 1 januari 2026
inventarisnummer 1330 op 1 januari 2027
inventarisnummer 1331 op 1 januari 2027
inventarisnummer 1339 op 1 januari 2031
inventarisnummer 1341 op 1 januari 2038
inventarisnummer 1349 op 1 januari 2034
inventarisnummer 1350 op 1 januari 2040
inventarisnummer 1365 op 1 januari 2027
inventarisnummer 1370 op 1 januari 2027
inventarisnummer 1371 op 1 januari 2036
inventarisnummer 1410 op 1 januari 2049
inventarisnummer 1532 op 1 januari 2050
inventarisnummer 1535 op 1 januari 2054
inventarisnummer 1536 op 1 januari 2046
inventarisnummer 1537 op 1 januari 2058
inventarisnummer 1538 op 1 januari 2053
inventarisnummer 1539 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1540 op 1 januari 2058
inventarisnummer 1541 op 1 januari 2053
inventarisnummer 1562 op 1 januari 2039
inventarisnummer 1564 op 1 januari 2062
inventarisnummer 1581 op 1 januari 2046
inventarisnummer 1589 op 1 januari 2032
inventarisnummer 1590 op 1 januari 2032
inventarisnummer 1591 op 1 januari 2035
inventarisnummer 1592 op 1 januari 2040
inventarisnummer 1593 op 1 januari 2043
inventarisnummer 1614 op 1 januari 2049
inventarisnummer 1770 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1771 op 1 januari 2068
inventarisnummer 1785 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1786 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1787 op 1 januari 2055
inventarisnummer 1788 op 1 januari 2058
inventarisnummer 1799 op 1 januari 2064
inventarisnummer 1800 op 1 januari 2064
inventarisnummer 1801 op 1 januari 2064
inventarisnummer 1802 op 1 januari 2053
inventarisnummer 1803 op 1 januari 2052
inventarisnummer 1804 op 1 januari 2057
inventarisnummer 1805 op 1 januari 2052
inventarisnummer 1806 op 1 januari 2057
inventarisnummer 1807 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1808 op 1 januari 2052
inventarisnummer 1809 op 1 januari 2054
inventarisnummer 1810 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1811 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1812 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1813 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1814 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1815 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1816 op 1 januari 2062
inventarisnummer 1817 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1818 op 1 januari 2052
inventarisnummer 1819 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1820 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1821 op 1 januari 2054
inventarisnummer 1822 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1823 op 1 januari 2058
inventarisnummer 1824 op 1 januari 2060
inventarisnummer 1825 op 1 januari 2054
inventarisnummer 1826 op 1 januari 2052
inventarisnummer 1827 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1828 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1829 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1830 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1831 op 1 januari 2057
inventarisnummer 1832 op 1 januari 2063
inventarisnummer 1833 op 1 januari 2047
inventarisnummer 1834 op 1 januari 2056
inventarisnummer 1911 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1912 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1913 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1914 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1915 op 1 januari 2066
inventarisnummer 1980 op 1 januari 2057
inventarisnummer 1981 op 1 januari 2061
inventarisnummer 1982 op 1 januari 2054
inventarisnummer 2009 op 1 januari 2058
inventarisnummer 2010 op 1 januari 2059
inventarisnummer 2012 op 1 januari 2032
inventarisnummer 2013 op 1 januari 2034
inventarisnummer 2019 op 1 januari 2031
inventarisnummer 2020 op 1 januari 2035
inventarisnummer 2025 op 1 januari 2064
inventarisnummer 2061 op 1 januari 2034
inventarisnummer 2068 op 1 januari 2046
inventarisnummer 2069 op 1 januari 2054
inventarisnummer 2070 op 1 januari 2048
inventarisnummer 2071 op 1 januari 2048
inventarisnummer 2072 op 1 januari 2048
inventarisnummer 2073 op 1 januari 2049
inventarisnummer 2074 op 1 januari 2049
inventarisnummer 2135 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2136 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2137 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2138 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2139 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2140 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2141 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2142 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2143 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2144 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2145 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2146 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2147 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2148 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2149 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2150 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2151 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2152 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2153 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2154 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2155 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2156 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2157 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2158 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2159 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2160 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2161 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2162 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2163 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2164 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2165 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2166 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2167 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2168 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2169 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2170 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2171 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2172 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2173 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2174 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2175 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2176 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2177 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2178 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2179 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2180 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2181 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2182 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2183 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2184 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2185 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2186 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2187 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2188 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2189 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2190 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2191 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2192 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2193 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2194 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2195 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2196 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2197 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2198 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2199 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2200 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2201 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2202 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2203 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2204 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2205 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2206 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2207 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2208 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2209 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2210 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2211 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2212 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2213 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2214 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2215 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2216 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2217 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2218 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2219 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2220 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2221 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2222 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2223 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2224 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2225 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2226 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2227 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2228 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2229 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2230 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2231 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2232 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2233 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2234 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2235 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2236 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2237 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2238 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2239 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2240 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2241 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2242 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2243 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2244 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2245 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2246 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2247 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2248 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2249 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2250 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2251 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2252 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2253 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2254 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2255 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2256 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2257 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2258 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2259 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2260 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2261 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2262 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2263 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2264 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2265 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2266 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2267 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2268 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2269 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2270 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2271 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2272 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2273 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2274 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2275 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2276 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2277 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2278 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2279 op 1 januari 2069
inventarisnummer 2280 op 1 januari 2070
inventarisnummer 2356 op 1 januari 2030
inventarisnummer 2360 op 1 januari 2031
inventarisnummer 2361 op 1 januari 2030
inventarisnummer 2362 op 1 januari 2034
inventarisnummer 2366 op 1 januari 2041
inventarisnummer 2367 op 1 januari 2039
inventarisnummer 2392 op 1 januari 2065
inventarisnummer 2393 op 1 januari 2068
inventarisnummer 2471 op 1 januari 2055
inventarisnummer 2494 op 1 januari 2059
inventarisnummer 2562 op 1 januari 2038
inventarisnummer 2564 op 1 januari 2050
Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als:
Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
Den Haag, 17 maart 2009
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht