3.
Onze minister kan in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor de kosten van het beheer van de in de provinciale archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, indien de aard of de omvang van de archiefbescheiden naar zijn oordeel daartoe aanleiding geeft.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen
+ Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk
- Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies
+ Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten
+ Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen
+ Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen
+ Hoofdstuk VIII. Strafbepaling
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht