Let op. Deze wet is vervallen op 2 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 maart 2007.

Assurantiebelasting, belastingplicht; aanwijzing assurantiebemiddelaar

Uitgebreide informatie
Assurantiebelasting, belastingplicht; aanwijzing assurantiebemiddelaar
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit betreft een mandatering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van de assurantiebemiddelaar als belastingplichtige.
1. Inleiding
Ik heb de bevoegdheid om een assurantiebemiddelaar als belastingplichtige voor de assurantiebelasting aan te wijzen. Het moet daarbij gaan om een assurantiebemiddelaar, aan wie een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financiële toezicht (zie artikel 25, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer). In bijlage 2 van mijn brief van 15 september 2006, nr. IPAL 2006 267 M, heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de implementatietrajecten bij de vergunningen die het Ministerie van Financiën voornemens is af te schaffen en te vereenvoudigen. Ik heb hierin onder meer aangekondigd de aanwijzing van de assurantiebemiddelaar als belastingplichtige voor de assurantiebelasting te vereenvoudigen.
2. Aanwijzing assurantiebemiddelaar
De vereenvoudiging houdt in dat de Belastingdienst per 1 januari 2007 de belastingplichtige aanwijst. De bevoegdheid tot het aanwijzen van assurantiebemiddelaars als belastingplichtigen en tot het intrekken of wijzigen van zodanige aanwijzingen mandateer ik hierbij aan de Belastingdienst/Amsterdam. De verzoeken kunnen rechtstreeks aan het genoemde kantoor worden gericht. De Belastingdienst zal van de door haar aangewezen assurantiebemiddelaars een lijst aanhouden. Deze lijst is raadpleegbaar op www.belastingdienst.nl
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 25 oktober 2006
De
Minister
Directeur-Generaal
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Aanwijzing assurantiebemiddelaar
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht