Let op. Deze wet is vervallen op 16 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 15 maart 2008.

Artikel 5 Assurantiebelasting

Uitgebreide informatie
5. Samengestelde verzekeringen
Een samengestelde verzekering is een verzekering die kan worden gesplitst in verschillende afzonderlijke verzekeringen, welke dekking geven tegen verschillende, op zichzelf staande, gevaren. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de verzekering van de inhoud van een serviceauto van een bedrijf tegen de gevaren tijdens het vervoer en verblijf.
Er is geen sprake van een samengestelde verzekering in geval van een splitsing van een verzekering tegen een bepaald gevaar naar verschillende verzekerde objecten of naar verschillende factoren die het gevaar kunnen opleveren.
Een samengestelde verzekering kan een of meer vrijgestelde verzekeringen omvatten. De vrijstelling van assurantiebelasting wordt dan toegepast op het aan die vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie ( artikel 24, tweede lid, van de WBR).
Inhoudsopgave
1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Zeeschepen
2.1. Goedkeuring
2.2. Pleziervaartuigen
3. Transportverzekeringen
4. Herverzekeringen
5. Samengestelde verzekeringen
6. Belastingplicht
7. Ingetrokken regelingen
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht