1.
De verpleegde ontvangt onverwijld, schriftelijk en voor zoveel mogelijk in een voor hem begrijpelijke taal, een met redenen omklede, gedagtekende en ondertekende mededeling betreffende:
d. de weigering van het voeren van telefoongesprekken of een bepaald telefoongesprek als bedoeld in artikel 38, derde lid;
Inhoudsopgave
- HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN
+ HOOFDSTUK II. DOELSTELLING, BESTEMMING EN BEHEER, TOEZICHT
+ HOOFDSTUK III. PLAATSING EN OVERPLAATSING
+ HOOFDSTUK IV. VERPLEGING, BEHANDELING EN EVALUATIE
+ HOOFDSTUK V. CONTROLE EN GEWELDGEBRUIK
+ HOOFDSTUK VI. BEWEGINGSVRIJHEID BINNEN DE INRICHTING
+ HOOFDSTUK VII. CONTACT MET DE BUITENWERELD
+ HOOFDSTUK VIII. VERZORGING, ACTIVITEITEN, WERKZAAMHEDEN EN ARBEID
+ HOOFDSTUK IX. ONDERBRENGING VAN EEN KIND IN DE INRICHTING
+ HOOFDSTUK X. DISCIPLINAIRE STRAFFEN
+ HOOFDSTUK XI. VERLOF EN PROEFVERLOF
- HOOFDSTUK XII. INFORMATIE EN HOORPLICHT
+ HOOFDSTUK XIII. BEMIDDELING
+ HOOFDSTUK XIV. BEKLAG
+ HOOFDSTUK XV. BEROEP TEGEN DE UITSPRAAK VAN DE BEKLAGCOMMISSIE
+ HOOFDSTUK XVI. BEROEP TEGEN BESLISSINGEN WAARTEGEN GEEN BEKLAG OPENSTAAT
+ HOOFDSTUK XVII. MEDEZEGGENSCHAP EN VERTEGENWOORDIGING
+ HOOFDSTUK XVIII. BIJZONDERE BEPALING TEN AANZIEN VAN MET HUN INSTEMMING OPGENOMEN VERPLEEGDEN
+ HOOFDSTUK XVIIIA. SUBSIDIËRING VAN JUSTITIËLE PARTICULIERE INRICHTINGEN
+ HOOFDSTUK XIX. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht