Let op. Deze wet is vervallen op 8 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 7 november 2006.

Bekendmaking beleid inzake aanbestedingen ziekenhuisvoorzieningen

Uitgebreide informatie
Bekendmaking beleid inzake aanbestedingen ziekenhuisvoorzieningen Aan de besturen van ziekenhuisvoorzieningen ex WZV
In mijn circulaire van 23 december 1996 (FBZ/PBIZ-96621) stelde ik u op de hoogte van mijn beleid inzake de aanbesteding van werken. Vanwege de inwerkingtreding van een nieuw Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) per 1 september 2001 (Stcrt. 2001, 113) en vanwege het feit dat de geldigheidsduur van de genoemde circulaire inmiddels is verlopen deel ik u het volgende mee.
Ik zet het aanbestedingsbeleid voort zoals ik dat heb neergelegd in mijn circulaire van december 1996, met dien verstande dat in plaats van het UAR 1986, voortaan het UAR 2001 van toepassing is. Daarnaast blijft het UAR-EG 1991 van toepassing op projecten die vallen onder de EG-Richtlijn werken (93/37/EEG) van 14 juni 1993.
De belangrijkste veranderingen die het UAR 2001 meebrengt ten opzichte van het UAR 1986 betreffen:
- verlaging van de administratieve kosten die zowel voor de aanbesteder als voor de inschrijvers of gegadigden zijn verbonden aan de inschrijving op een aanbesteding,
- vermindering van de hoeveelheid gegevens en verklaringen die een inschrijver of gegadigde moet indienen,
- betere vergelijkbaarheid van de begrotingen van zowel aanbesteder als inschrijver of gegadigde,
- de mogelijkheid inschrijvers in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in de met de inschrijving gemoeide kosten,
- verbetering van de handelwijze van zowel aanbesteder als inschrijvers of gegadigden bij aanbestedingen.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar het UAR 2001 .
Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u contact opnemen met A. Hesselmann (tel: 070-3407219; e-mail: ac.hesselmann@minvws.nl.). Wat betreft de EG-richtlijn voor werken kunt u nadere informatie vinden in de Bouwkostennota van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen die te vinden is op de internetsite van het College (www.bouwcollege.nl/publicaties). Ook wijs ik u in dit verband op de internetsite van het Ministerie van Economische Zaken (www.ez.nl/ondernemers) voor nieuwsbrieven over europeesrechtelijke aspecten die samenhangen met het aanbesteden van werken, leveringen en diensten.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht